I 2019 startede bierne tidlige med det gode vejr; så kom der en længere våd og kold periode, som forhindrede træk, og bierne sad og kedede sig i stadet. Det gav dem nykker, og de sværmede i stor stil – sværmeår – og sværmning fremmer jo ikke ligefrem indbæring af nektar. Til gengæld venter jeg mig et godt lyngår.

Jeg fik lidt “semi-lyng-honning”. Da jeg ikke havde et tømt stade som start ved lyng-indbæring, blev høsten en blanding af lyng- og blomsterhonning.