Biavlens vilkår i 2018 har været et ekstra godt forår med god indbæring, en tør sommer hvor planterne har manglet vand og derfor kun har dannet lidt nektar og endelig en lyng, som gik i stå under tørkeperioden, så den ikke blomstrede = ingen nektar til bierne.