I 2019 startede bierne tidlige med det gode vejr; så kom der en længere våd og kold periode, som forhindrede træk, og bierne sad og kedede sig i stadet. Det gav dem nykker, og de sværmede i stor stil – sværmeår – og sværmning fremmer jo ikke ligefrem indbæring af nektar. Til gengæld venter jeg mig et godt lyngår.