Velkommen til SkiveBi.dk


Biavlens vilkår i 2018 har været et ekstra godt forår med god indbæring, en tør sommer hvor planterne har manglet vand og derfor kun har dannet lidt nektar og endelig en lyng, som gik i stå under tørkeperioden, så den ikke blomstrede = ingen nektar til bierne.

 


Honning

Min honning er under “grøn pulje”, hvilket betyder, at der ikke anvendes pesticider i avlen.

Bier

Mine bier er en blandingsrace, som hedder “Buchfast”; disse er rolige, tavlefaste og sværmtræge.

Produkter

Mit produkt er fast honning, men bier kan producere 7 forskellige produkter (+ flydende honning).

Kontakt

Min mail til SkiveBi er bedste kontakt: honning@skivebi.dk , SMS: 50330163 (svarer måske)