Biernes produkter

Bier kan producere 7 forskellige produkter: honning(fast eller flydende), voks, pollen, propolis, larver, gele royale og endelig også gift. Gele royale er babyfoder til yngelens første dage og til dronningelarvers hele opvækst. Det er min påstand, at der i kosmetikindustrien og helsekostverdenen sælges 50 gange så meget gele royale, som der på verdensplan bliver produceret af bier… Selvfølgelig: kineserne er leveringsdygtige!