Honning billeder

Generelt: Forårshonning og rapshonning er lys. Sommerhonning er mørkere og sensommerhonning er endnu mørkere.

Lynghonning er også mørk.