Pollen

Pollen er biernes proteiner. Langt det meste omsættes til foder til larverne sammen med honning: bibrød. Dronningen skal have en del, og de voksne bier lidt.

Når bien er på træk, kan den enten hente nektar eller pollen eller både/og. Nektar bærer de i honningmaven, og pollen bærer de på bagbenene: pollenbukser.

Pollen har farverne fra hvid til sort (evt. små nister i honningen) I “Galleri” ses billeder med forskelligt pollen (fx. hvid, gul, blå). Noget har større indhold af proteiner end andet. Pollenets biologiske værdi er forskellig (højere værdi = bedre udnyttelse).

Det er også muligt at “stjæle” pollen fra bierne; det sker ved hjælp af en “pollenfælde”, som placeres sådan, at bierne skal gå igennem på vej ind i stadet.

Jeg samler ikke pollen, men jeg tænker nok, at det har en god sundhedsværdi. Mine bier finder generelt tilstrækkeligt med pollen; det er muligt at lave”kunstpollen” til bierne (af soya og sukker?). Pollenet sætter bierne rundt i tavlerne tæt på yngelen, men den forreste tavle i yngellejet bliver ofte besat med særlig meget pollen. Er der så rigeligt med pollen i øvrigt i stadet, tager jeg denne tavle og putter i fryseren som en reserve. Dårligt vejr først på året, hvor yngelproduktionen tager fart, kan give mangel på pollen, og så må jeg i fryseren. Der kan let komme mug på pollentavler, som ikke er i stadet – derfor fryseren.