Voks

Voks fabrikeres af bierne, ved at nogle bier er “byggebier”; de sveder voksen ud til at bygge cellerne med; de genbruger også voks fra stadet, hvis der er den mulighed.

Når honningtavlerne er slynget, bliver nogle af dem smeltet om, og af den voks valses der nye “kunsttavler” (af ægte bivoks), og disse kunsttavler sætter jeg så i rammer, som dermed er ledetråd for bierne til at bygge cellerne på. Disse nye tavler anvender bierne til yngel eller til at sætte honning i.

Nogen anvender pesticider som bekæmpelse af varroa (en mide, som er årsag til sygdomme, som på 2 til 3 år kan slå en familie ihjel).

Jeg anvender naturens midler: myresyre og oxalsyre til varroa-bekæmpelse og min voks blandes ikke med voksen fra pesticid-behandlinger. Min og andres voks samles i “grøn voks” puljen, og i denne anvendes ingen pesticider eller antibiotika.

Bierne sveder mere voks, end de får tilbage, og dette overskud i Danmark er interessant at købe for udlandet, da det er kendt for at være meget rent.